Comments

Արձագանգ՝ Արմեն Աշոտյանին. քաղաքականության եւ ոչ թե անվան փոփոխության կարիք կա

by
0
2014/01/17
giro-header.jpg

ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն իր ՖԲ-ի էջում այսօր գրել է. «Իմ կարծիքով, սահմանադրական բարեփոխումները խիստ դիտարժան և հետաքրքիր հնարավորություն են ընձեռում նաև արտաքին քաղաքական դաշտում: «Մասնավորապես, ես առաջարկում եմ քննարկել մեր պետության վերանվանման հարցը, պատմական արդարության վերակագնման, հայրենատիրության և պահանջատիրության դիտանկյունից: «Կարծում եմ, որ առավել ճիշտ կլիներ Հայկական բարձրավանդակի այս հատվածի վրա […]

Read more / Ամբողջը →

On the Richard Falk & Hilal Elver “approach”

by
0
2012/01/11
Falk-Elver

Today I wrote the following comment to a friend asking my opinion on the article entitled “Healing wounds: Seeking closure for the Armenian massacres” by Richard Falk & Hilal Elver, in the 9 January 2012 issue of Today’s Zaman. The authors are at best misguided, at worst it is deliberately misguiding. Their approach regarding the […]

Read more / Ամբողջը →

The Armenians’ concern has been distorted

by
2
2012/01/09
800px-Meskhetian_turks_1926

I commented on Georgia: Return of the Meskhetian Turks story on GlobalVoices. Happy holidays, Onnik, The concern of ethnic Armenians in Samtskhe-Javakheti regarding the resettlement or settlement of the Meskhetian(s) [Turks] is in regards to them being settled in Armenian populated areas of Samtskhe-Javakheti. When they were deported, the Meskhetian(s) [Turks] were not living in […]

Read more / Ամբողջը →